Registrace 2018
Kolik a do kdy
Registrační poplatek byl letos stanoven na 1150 Kč, v případě sourozenců 750 Kč za každého, plaťte ho prosím do konce listopadu na účet střediska 2700055263/2010, jako variabilní symbol uveďte prosím datum narození nejstaršího sourozence ve fromátu DDMMRRRR, v poznámce číslo oddílu a jméno nebo přezdívku. Jestli vaše platba již dorazila si můžete ověřit na webové stránce našeho transparentního účtu.

Pokud máte zájem, můžete za Vaše dítě zaplatit registraci 1500 Kč​, těch 350 korun navíc bude pak Vašim darem skautskému středisku.

Za co se platí
Část registračního poplatku odevzdáváme organizaci Junák, která zaštiťuje naši činnost a které jsme součástí. Většinová část financí zůstává ve středisku na jeho činnost a na podporu činnosti jednotlivých oddílů, ať se jedná o nákup materiálu, papírnických potřeb či o příspěvek na velkou akci, kterou bychom si bez finančního příspěvku nemohli dovolit.